img 29.11.2023 13:29

Licitatie CONCORDIA COOPERATIVA DE CREDIT HUEDIN

ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa ALPHA INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr. 49, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societăţii CONCORDIA COOPERATIVA DE CREDIT HUEDIN- în faliment - anunţă scoaterea la vânzare în bloc la valoarea de 4,605.30 lei +TVA, prin licitaţie publică cu strigare, a următoarelor bunuri în proprietatea debitoarei:
• Copiator marca Toshiba;
• Mașină depozitat bani;
• Monitor LCD 17;
• Laptop Toshiba;
• Autoturism marca Matiz Daewoo.
• Seif;
• Mobilier: 6 birouri, 3 dulapuri, masă clientelă, 6 scaune tapițate, 3 scaune ergonomice cu tapițerie albastră, 3 rafturi arhiva, gratii fier (ușa), tablouri 3, cuier lemn, aspirator, cofetieră, aerotermă, stingător, semnal alarmă.
Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în caietul de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de ora licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 07.12.2023, ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, iar în caz de neadjudecare aceasta se repetă în 14.12.2023 și 21.12.2023 ora 1200 pornind de la acelaşi preţ. Lista cu bunurile din componenţa activului descrierea acestora şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra unei sume de 100 RON+TVA
Informaţii suplimentare se pot obţine le numărul de telefon: 0264-704904.