img 23.06.2022 12:32

Licitatie bunuri mobile, MARINE FOOD IMPORT EXPORT SRL

ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa ALPHA INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr. 49, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societăţii MARINE FOOD IMPORT EXPORT S.R.L.- în faliment - anunţă scoaterea la vânzare în bloc, prin licitaţie publică cu strigare, a următoarelor bunuri aflate în proprietatea debitoarei:

Nr. crt. Denumire bun Preț pornire lei
(se adaugă TVA)
1 Masă consiliu 197 lei
2 Frigider Side by Side Samsung 231 lei
3 Mărfuri (încălțăminte femei, bărbați) 60.137 lei
VALOARE TOTALĂ BUNURI: 60.565 lei + TVA

Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în caietul de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de ora licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 01.07.2022, ora 1300, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, iar în caz de neadjudecare aceasta se repetă în 08.07.2022 și 15.07.2022 ora 1300 pornind de la acelaşi preţ. Lista cu bunurile din componenţa activului descrierea acestora şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra unei sume de 300 RON+TVA.
Informaţii suplimentare se pot obţine le numărul de telefon: 0264-704904.