img 08.02.2023 11:23

Cotă 1/2 construcție RUSOMAR COM

RUSOMAR COM SRL prin lichidator judiciar vinde la licitatie publică cotă de ½ din proprietate imobiliară compusă din constructii tabulare si extratabulare – litigioase (partaj). Cota parte de ½ din construcția existentă înscrisă în extras CF nr. 54149-C2 Florești (CF vechi 5715 de superficie), nr. cad. 9078-C3 (topo 424/2/2/3/S/III, 426/1-2/36/III, 428/3/S/III) este descrisă în C.F.: ”Constructie: 1 punct de sacrificare pe fundatie de beton, zidarie de caramida, acoperita cu tigla, compus din : 1camera sacrificare, 1camera zvantare, 1camera refrigerare, 1camera livrare cu suprafata construita de 61,60mp, corp funciar construit pe parcela cu nr. top. 424/2/2/3,426/1-2/3,428/3 din cf.292 Floresti” Faptic, pe lângă acest imobil înscris tabular, s-au identificat construcții extratabulare așa cum evidențiază și raportul de evaluare întocmit în procedură și de asemenea descrierea construcției tabulare evidențiate în CF 54149-C2 nu mai corespunde realității faptice. Terenul de sub constructie nu este în proprietatea societății în insolvență. Prețul de pornire la licitație este de 29.400 euro (exclusiv TVA).
Licitatiile se vor desfasura astfel: 12.01.2023, 19.01.2023, 26.01.2023, 02.02.2023, 09.02.2023, 16.02.2023, 23.02.2023, 02.03.2023, 09.03.2023 și 16.03.2023 (orele 14:00).
Dosarele de participare vor fi depuse la biroul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 22, ap. 3B-D, jud. Cluj, cu 24 de ore inaintea datei la care ofertantul vrea sa participe, impreuna cu garantia de participare la licitatie care reprezinta 10.000 lei plus contravaloarea caietului de sarcini 1.000 lei + TVA. Garantia de participare se achita in contul ce va fi indicat la solicitare de lichidator, iar caietul de sarcini se poate achizitiona de la biroul lichidatorului judiciar. Informatii suplimentare telefon 0721/284377 intre orele 14.00-16.00.
Pentru orice alte informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar.