img 23.02.2021 13:51

Teren și Hale Dej, Metal Invest

METAL INVEST SRL prin lichdiator judiciar vinde la licitatie publică bunul imobil - Proprietate imobiliară de tip industrial şi administrativ, înscrisă în C.F. nr. 51413 Dej compusă din teren (3.000 mp) şi construcţii industriale şi administrative ( hală, birouri, magazii), situate în Dej, str. Vâlcele nr. 34 A, jud. Cluj la prețul de pornire la licitație de 466.740 lei + TVA.
Menționăm faptul că bunul se află sub sechestru penal, iar cu ocazia valorificării, acest sechestru nu va fi ridicat.
Licitatiile se vor desfasura astfel: 11.11.2020, 18.11.2020, 25.11.2020, 02.12.2020, 09.12.2020, 16.12.2020, 13.01.2021, 20.01.2021, 27.01.2021, 03.02.2021 ( orele 14:00).
Ofertele vor fi depuse exclusiv în format electronic la biroul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 22, ap. 3B-D, jud. Cluj, cu 24 de ore inaintea datei la care ofertantul vrea sa participare, impreuna cu garantia de participare la licitatie care reprezinta 10 % din prețul de pornire la licitație plus contravaloarea caietului de sarcini 500 lei + TVA. Garantia de participare se achita in contul ce va fi indicat la solicitare de lichidator, iar caietul de sarcini se poate achizitiona de la biroul lichidatorului. Modalitatea efectivă de desfășurare a licitației va fi comunicată ofertanților ulterior depunerii ofertelor. Informatii suplimentare telefon 0733965423 intre orele 14.00-16.00.
Pentru orice alte informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar.