img 23.11.2020 15:34

Licitatie Autoturism Ford Transit

Subscrisa ALPHA INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. MInerilor nr. 49, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societăţii LIBERO S.R.L.- în faliment - anunţă scoaterea la vânzare individuală, prin licitaţie publică cu strigare, a următoarelor bunuri aflate în proprietatea debitoarei:

1. Autoutilitara Ford Transit CJ 31 DMP - PREȚ DE PORNIRE: 48.789,00 lei+TVA


Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în caietul de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de ora licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 02.12.2020, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, iar în caz de neadjudecare aceasta se repetă în 09.12.2020 și 16.12.2020 ora 1400 pornind de la acelaşi preţ. Lista cu bunurile din componenţa activului descrierea acestora şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra unei sume de 300 RON+TVA.
Informaţii suplimentare se pot obţine le numărul de telefon: 0264-704904.