img 22.02.2021 13:02

Licitație bunuri mobile - autoturisme și activitate birou

Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Săvuş Cristian, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 41, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societăţii COD PROTECT SOFTWARE SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), anunţă scoaterea la vânzare individuală, prin licitaţie publică cu strigare, a bunurilor societăţii constând în:

Autoturism FORD FOCUS CJ 72 COD – preţ de pornire 10.414,17 lei,
DISPECERAT 2 LINII TELEFONICE – preţ de pornire 5.825,52 lei,
UPS LEGRAND DAKER 3 KV - preţ de pornire 1.266,03 lei,
TELEFON IPHONE 10 – 1.025,46 lei
MOBILIER – DULAP 2 USI – 53,46 lei,
CABINA MODULARA – 1.288,71 lei,
APARAT DE PURIFICAT APA – 524,07 lei.
La preţul de pornire indicat se adaugă TVA.

Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în caietul de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de ora licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 01.03.2021, ora 1100, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, iar în caz de neadjudecare aceasta se repetă în 08.03.2021, şi 15.03.2021 ora 1100 pornind de la acelaşi preţ. Ofertanţii sunt obligaţi să depună cu o zi înainte de termenul de vânzare o garanţie de participare reprezentând 10% din preţul de pornire. Lista cu bunurile din componenţa activului descrierea acestora şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra unei sume de 200 RON.

Informaţii suplimentare se pot obţine le numărul de telefon: 0264-704904/0762477699.