img 25.06.2020 20:40

Responsabil financiar

Descriere job

Organizează, derulează şi monitorizează activitatea financiar-contabilă; gestionează actele contabile, înregistrările şi plăţile salariilor şi contribuţiilor aferente datorate statului, etc. Cerinţe pentru ocuparea postului:
• să fie absolvent de studii economice superioare finalizate cu diplomă de licenţă promoția 2020;
• să fi deţinut anterior o poziţie similară cu cea pe care o va deţine în cadrul IRCEM de cel puţin 6 luni;
• să cunoască toate procedurile contabile necesare supravegherii şi controlului gestiunii financiar- contabile a organizațiilor;
• cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu;
• să deţină cunoştinţe de operare pe calculator, pachet Microsoft Office şi programe de contabilitate;
• să deţină permis de conducere categoria B.
Constituie un avantaj:
• deţinerea unei poziţii anterioare similare, participarea la managementul financiar al unor proiecte şi capacitatea de a mobiliza cofinanţarea necesară.

www.ircem.ro


Cerinte

Atribuţii şi responsabilităţi:
• Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al IRCEM;
• Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de către președintele IRCEM;
• Coordonarea activităţilor necesare pentru o bună desfăşurare a serviciului de contabilitate;
• Completarea şi/sau predarea la semnare a documentelor financiare;
• Relaţionarea cu banca şi trezoreria;
• Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;
• Raportarea financiară către președinte, manager şi parteneri;
• Elaborarea unui buget anual;
• Preluarea şi prelucrarea documentelor justificative pentru registrul de casă;
• Înregistrarea operaţiunilor bancare efectuate;
• Organizarea documentelor în dosare;
• Completarea documentelor de plată şi/sau predarea lor pentru semnat;
• Predarea şi ridicarea de documente din bancă şi trezorerie;
• Efectuare operaţiuni bancare;
• Întocmirea rapoartelor financiare către manager;
• Calcularea necesarului de numerar pentru plăţile din săptămâna viitoare şi discutarea lor cu managerul şi preşedintele IRCEM;
• Defalcarea costurilor lunare pe categorii şi monitorizarea lor;
• Completarea şi depunerea declaraţiilor lunare pentru salariaţii asociaţiei;
• Întocmirea şi administrarea procesului de recuperare TVA;
• Analiza liniilor bugetare;
• Primirea şi analizarea rapoartelor lunare ale coordonatorilor de proiect;
• Întocmirea raportului financiar lunar;
• Prezentarea raportului financiar lunar managerului şi preşedintelui IRCEM;
• Întocmeşte fișele de pontaj ale angajaţilor;
• Informare angajaţi şi viitori angajaţi;
• Întocmire dosare de angajare şi evidenţă REVISAL pentru salariaţi;
• Întocmirea unui centralizator pentru a urmări realizarea concediilor de odihnă ale personalului;
• Întocmirea unui raport financiar trimestrial defalcat pe programe şi costuri;
• Prezentarea raportului financiar trimestrial managerului şi preşedintelui IRCEM.

Detalii anunt

 • tip oferta
  Full time
 • experienta
  ≤ 1 an
 • educatie
  studii universitare
 • salar €
  Se va negocia la interviu
 • permis
  B
 • limbi straine
  Engleza
 • loc
  Cluj-Napoca, Cluj