img 19.06.2020 14:29

Echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje - Sawa SA

Consorțiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,
și
Cabinet individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al Sawa SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,


organizează licitație publică pentru vânzarea activelor constând în:

 Echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar – preț total de strigare 831,464.20 lei (exclusiv TVA)


Licitația va avea loc în data de 07.07.2020, ora 15:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației.

În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 21.07.2020, ora 15:00.

Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail

www.solvendi.ro