img 04.04.2024 09:03

Vând cartea "Thread rolling technology" (Tehnologia rulării filetelor)

Imagine
Vând cartea: "Tehnologia rulării filetelor" de Stefan Talu, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2019, 134 pag., 142 figuri color, 11 tab., 196 ref., ISBN 9 786 - arata telefon - 90-0.
Această carte explorează teoria, procesul și echipamentele de fabricare a filetului prin rulare. De asemenea, aspectele de proiectare și calculare a parametrilor procesului de rulare, echipamentele de lucru, precum și stabilirea de corelații cantitative prin compararea filetelor rezultate cu standardele actuale sunt pe larg prezentate.
Abordarea multidisciplinară a acestei cărți va fi de interes deosebit și oferă o sursă valoroasă de referință pentru absolventi, studenti în inginerie, oameni de știință, proiectanți din cercetare, oamenii de știință și practicieni precum și reprezentanți ai mediului academic.
_

I sell the book: Ștefan Țălu, "Thread rolling technology", Cluj-Napoca, Napoca Star Publishing house, 2019, 134 p., 142 fig., 11 tab., 196 ref., ISBN 9 786 - arata telefon - 90-0. Price: 25 euros.
This book explores the theory, process, and the tooling and manufacturing equipment of the thread rolling process. Also, design aspects and calculation of the thread rolling process parameters,
and the rolling forming equipments are presented, as well as setting up quantitative correlations by comparing the resulting threads to
standards.
The multidisciplinary approach of this book will be of particular interest and offers a valuable reference resource to graduate and post graduate students, engineering students, research scholars, scientists and practitioners as well as to academics of several backgrounds.