img 04.04.2024 09:03

Vând cartea: "Honing technology" (Tehnologia honuirii) de Stefan Talu

Imagine
Vând cartea: "Honing technology" (Tehnologia honuirii) de Stefan Talu, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2020, 200 pag., 304 figuri color, 39 tabele., 283 referinte bibliografice, ISBN 978-606-062-069-3.
Cartea prezintă procesul tehnologic de honuire, care este o prelucrare prin așchiere fină a suprafețelor cilindrice interioare, mai rar a suprafețelor cilindrice exterioare sau plane, pentru aproape toate materialele și aliajele, în ultima parte a procesului de fabricație a unei piese mecanice.
Scopul acestei prelucrări este de a obține precizia formei geometrice și a diametrului, precum și proprietățile cerute de tribologie pentru calitatea dorită a suprafeței. Prin honuire se micșorează parametrii rugozității suprafeței, se păstrează microduritatea și structura stratului superficial, și se mărește suprafața portantă.
Abordarea multidisciplinară a acestei cărți va fi de interes deosebit și oferă o sursă valoroasă de referință pentru absolventi, studenti în inginerie, oameni de știință, proiectanți din cercetare, oamenii de știință și practicieni precum și reprezentanți ai mediului academic.

I sell the book: Ștefan Țălu, Honing technology, Cluj-Napoca, Napoca Star Publishing house, 2020, 200 p., 304 color figures, 39 tab., 283 ref., ISBN 978-606-062-069-3. Price: 40 euros.
Honing is an abrasive machining process that produces a precision surface on a metal workpiece by scrubbing an abrasive grinding stone or grinding wheel against it along a controlled path. Honing is primarily used to improve the geometric form of a surface, but can also improve the surface finish. Typical applications are the finishing of cylinders for internal combustion engines, air bearing spindles and gears.
This excellent book delivers comprehensive knowledge in the subject of honing technology and it covers fundamental work principles and the process specific applications. Also, design aspects and calculation of the honing process parameters, numerical simulation of the honing process, and the honing equipments are presented.
The multidisciplinary approach of this book will be of particular interest and offers a valuable reference resource to graduate and post graduate students, engineering students, research scholars, scientists and practitioners as well as to academics of several backgrounds.