img 04.04.2024 09:04

Vând cartea: "Lapping technology" (Tehnologia lepuirii)

Imagine
Vând cartea: "Lapping technology" (Tehnologia lepuirii) de Stefan Talu, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2022, 220 pag., 150 figuri color, 6 tab., 398 ref., ISBN 978-606-062-487-5.
Această carte oferă cunoștințe cuprinzătoare în subiectul tehnologiei de lepuire și
acoperă principiile fundamentale de lucru și aplicațiile specifice procesului. De asemenea, aspectele de design și calculul parametrilor de proces, simularea numerică a procesului și echipamentele aferente sunt pe larg prezentate. Abordarea multidisciplinară a acestei cărți va fi de interes deosebit și oferă o sursă valoroasă de referință pentru absolventi, studenti în inginerie, oameni de știință, proiectanți din cercetare, oamenii de știință și practicieni precum și reprezentanți ai mediului academic.
_

I sell the book: Stefan Talu, "Lapping technology", Cluj-Napoca, Napoca Star Publishing house, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2022, 220 pag., 150 color figs., 6 tables, 398 references, ISBN 978-606-062-487-5.
This excellent book delivers comprehensive knowledge in the subject of lapping technology and it covers fundamental work principles and process-specific applications. Also, design aspects and calculation of the processes’ parameters, numerical simulation of the processes, and the corresponding equipment are presented. The multidisciplinary approach of this book will be of particular interest and offers a valuable reference resource to graduate and post graduate students, engineering students, research scholars, scientists and practitioners as well as to academics of several backgrounds.