img 14.09.2020 16:28

Bunuri imobile și mobile ,,la pachet” - Cluj- TIM SA

Consorțiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu
și
Cabinet Individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societății Trustul de Instalații Montaj și Construcții SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

1. Bunuri imobile și mobile ,,la pachet” – preț de strigare 6,058,866.33 lei + TVA după cum urmează:
 Parcelă de teren în suprafață de 7.840 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciară nr. 333233 Cluj-Napoca, situate în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj – preț de strigare 6,030,849.00 lei + TVA;
 Bunuri mobile constând în:

Nr. Crt. NR. INV. DENUMIRE Preț de strigare (lei)
exclusiv TVA
1 230001 POD RULANT 3.2 TO 6,648.18
2 230123 POD RULANT PRME 3.2 TO Baciu 21,369.15

2. Bază de producție situată în Dej, str. Bistriței, nr. 63, jud. Cluj, compusă din teren în superfață de 5.266 mp și construcții înscrise în Cartea Funciară – preț de strigare 266,877.00 lei + TVA;

Licitația va avea loc în data de 24.09.2020, ora 15:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 08.10.2020, ora 15:00.


Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail:

Detalii anunt

 • suprafata teren
  5266
 • front
  1.00
 • strada
  Calea Baciului, nr 2-4
 • carte funciara
  nu
 • curent
  nu
 • certificat urbanism
  nu
 • apa
  nu
 • canalizare
  nu
 • gaz
  nu