img 11.06.2021 17:32

Licitatie echipamente service auto

Imagine
Subscrisa ROYAL INSOLV I.P.U.R.L., CIF RO 28399581, cu sediul in Bucuresti, str. Negru Voda, nr. 2, bl. C4, sc. 3, et. 6, ap. 86, sector 3,Număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare RFO II – 0535, Nr. matricol 2A0535, tel./fax. 031.401.27.18, tel. mobil 0723.452.218, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei AUTO TEHNIC S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Constantin Titel Petrescu, nr. 16, bl. C 31, sc. A, et. 5, ap. 35, sector 6, CUI 15428936, Numar de ordine in Registrul Comertului J40/6422/2003, conform sentintei civile nr. 1888 din data de 23.03.2018, pronuntata in dosar nr. 41821/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, organizeaza valorificarea prin licitatie publica, deschisa, cu strigare, competitiva, prin negociere directa sau prin darea in plata catre creditorii beneficiari ai unei cauze de preferinta, a urmatoarele bunuri mobile:

1. CAZAN GFG7 + KIT SERPENTINE +REGULATOR TIRAJ – la pretul de pornire de 150 Euro, fara TVA - reprezentand 50% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare.

2. COLOR BOX DEDEER – la pretul de pornire de 37,5 Euro, fara TV - reprezentand 50% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare.

3. PACHET AXONE DIRECT CAR TEXA – la pretul de pornire de 153 Euro, fara TVA - reprezentand 50% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare.

4. TELEVIZOR LED LG – la pretul de pornire de 92,5 Euro, fara TVA - reprezentand 50% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare.

Bunurile se valorifica individual sau in bloc la pretul total de pornire al licitatiei de 433 € (EURO, fara TVA)

Pentru valorificarea acestor bunuri se vor organiza un numar de 5 (cinci) licitatii, la ora 16.00, in urmatoarele date: 20.05.2021, 27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021 si 01.07.2021.

Licitatiile se vor organiza la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Negru Voda, nr. 2, bl. C4, sc. 3, et. 6, ap. 86, sector 3.
Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei, fara TVA.
Pasul de licitatie este de 5% din pretul de evaluare, fara TVA.
Bunurile mobile se afla in sat Orasti, comuna Frumusani, jud. Calarasi.

Pentru vizionarea bunurilor va puteti adresa reprezentantilor societatii Auto Tehnic S.R.L., dl. Busoi Constantin, tel. 0728.837.719, si dna. Busoi Aurica, tel. 0728.837.665.

Caietul de sarcini, a carui achizitionare este obligatorie pentru participarea la licitatie se poate achizitiona pana la data de 19.05.2021, orele 16:00, sau cu o zi inainte de fiecare licitatie, pana la orele 16:00.

Relatii la 0723.452.218.