img 05.05.2020 09:28

ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

Imagine
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat


Vă oferim consultanţă de specialitate în domeniul deţinerii şi exploatării echipamentelor ce intra sub incidenţa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.), în calitate de Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnica a Instalaţiilor (R.S.V.T.I.) în conformitate cu legislaţia şi prescripţiile tehnice în vigoare.
De asemenea executăm lucrări de reparaţii, întreţinere şi service la macarale staţionare, poduri rulante şi instalaţii de ridicat.
Principalele activităţi pentru care oferim consultanţă de specialitate şi care sint obligatorii de executat în cazul în care deţineţi acest tip de echipamente sint urmatoarele (conform Ordinelor nr.147/2006 si 333/2007 ale Inspectorului de Stat şef al ISCIR):

http://www.iveserv.ro/iscir.html