img 16.08.2019 08:00

Tetru Nationale in Tera Romanescu, C. Carageali, 1867

Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Tetru Nationale in Tera Romanescu, C. Carageali, 1867. Fotocopie a primei carti despre Teatrul National, tiparita in 1867. Tel 0748 50 11 24