img 13.07.2019 14:16

Gheorghe Tattarescu, Adina Nanu, 1955

Carte tiparita in colectia: "Maestrii Artei Romanesti", Editura de Stat pentru Literatura si Arta, 1955. Referinte si reproduceri. Tel 0748 50 11 24