img 25.05.2020 12:32

curs de calificare in meseria de frigotehnist.

Cursul se adresează persoanelor care au atributii de frigotehnisti si nu aucertificate de calificare. Cursul se desfăsoară în două sesiuni cu durata de 3 zile fiecare. Taxa de scolarizare este de 1500 de lei si include taxa de curs(900 lei) si contravaloarea serviciilor de cazare si masă (600 lei).Cursul se desfasoara prin Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj.
AbsolvenŃii cursului vor obŃine un CERTIFICAT DE CALIFICARE validat de cele două ministere de resort - M.E.C.T.S. si M.M.F.P.S., însoŃit de un supliment descriptiv al competenŃelor profesionale atestate prin examenul de absolvire.