img 08.04.2021 15:42

Vanzare bunuri mobile - materii prime ind.

Societatea S.C. INSIEME DESIGN S.R.L - în faliment/in bunkruptcy/en faillite, prin Lichidator judiciar S.C.P. INSOLBIS S.P.R.L – FILIALA BUCUREŞTI. anunță, scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare, competitivă, a următoarelor active imobiliare proprietatea debitoarei:

1. Materii prime destinate confecționării de încălțăminte
2. Produse finite (încălțăminte)

Bunul va fi vândute prin licitație publică deschisă cu strigare, competitiva.
Prețul de pornire al licitației este de 13.150 lei (exclusiv TVA).

Licitaţia va avea loc la data de 29.04.2021, ora 15.00
în București, str. Lt. Av. Vasile Fuica, nr. 15, sector 1

Dacă bunurile nu vor fi vândute la acest termen, licitația se va repeta în același loc şi la aceeași ora, în data de 13.05.2021.