img 05.05.2020 09:28

Securitatea şi Protecţia Muncii - Vă oferim în domeniul protecţiei muncii consultanţă de specialitate

Imagine
Vă oferim în domeniul protecţiei muncii consultanţă de specialitate pe probleme de securitatea, sănătatea şi protecţia muncii în conformitate cu legea şi normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.


Principalele activităţi de protecţia muncii desfăşurate sânt urmatoarele :
Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnavire profesională pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;
Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de sănătatea, securitatea şi protecţia muncii, tinând seama de parcularităţile activităţilor unităţii precum şi ale locurilor de muncă;
Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii, sănătăţii şi protecţiei muncii;
Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;


Evaluarea riscurilor şi documentaţia pentru securitatea, sănătatea şi protecţia muncii sunt obligatorii să fie realizate si să se afle în posesia angajatorului (conform art. 12 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă).

http://www.iveserv.ro/protectiamuncii.html