img 11.10.2019 19:56

PROFESIONAL ACADEMY - Curs Sudor Electric/Argon -30%

Imagine
Cluj Napoca

Pret:
1320 lei
(plata integrală)
2500 lei (plata în rate)

CE VEI ÎNVĂȚA LA CURS
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătate și securitate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
Aplicarea normelor de protecție a mediului
Aplicarea procedurilor de calitate
Organizarea locului de muncă
Întreținerea echipamentelor de lucru
Identificarea SDV-urilor și echipamentelor de sudare
Pregătirea operației de sudare
Executarea lucrărilor de sudare cu arc electric
Executarea lucrărilor de sudare prin presiune
Manipularea reperelor și pieselor sudate