img 21.05.2019 14:37

PROFESIONAL ACADEMY - Curs Instructor/Preparator Formare

Cluj Napoca

Pret:
595 lei
(plata integrală)
795 lei (plata în rate)

CE VEI ÎNVĂȚA LA CURS
Consilierea formatorilor/participanților cu privire la utilizarea echipamentelor specifice cursului
Asigurarea funcționalității echipamentelor specifice cursului
Proiectarea activităților practice de formare
Asigurarea mediului climatic al lucrului în echipă
Identificarea nevoilor de instruire a cursanților
Îndrumarea cursanților în vederea obținerii rezultatelor optime specifice instruirii
Asigurarea structurii și implementării părții practice a cursului