img 11.10.2019 19:53

PROFESIONAL ACADEMY - Curs Formator

Imagine
Cluj Napoca
Inscriere pana la:
14 Martie
Pret:
500 lei
(plata integrală)
700 lei (plata în rate)

CE VEI ÎNVĂȚA LA CURS
Elaborarea corectă și completă a unui suport de curs
Planificarea și organizarea activității de formare
Comunicarea eficientă și gestionarea participanților
Medierea și gestionarea situațiilor dificile / conflictuale
Captarea atenției și menținerea interactivității cu sala
Folosire ICE BREAKER pentru câștigarea atenției participanților
Evaluarea și cuantificarea informațiilor reținute
Folosirea feedback-ului ca instrument de dezvoltare