img 16.08.2019 11:41

PROFESIONAL ACADEMY - Curs Comunicare Limba Germană SCOALA DE VARA -30%

Imagine
Cluj Napoca

Pret:
550 lei
(plata integrală/modul)
985 lei (plata în rate/modul)

CE VEI ÎNVĂȚA LA CURS
Cursul de Comunicare în Limba Germană
se organizează în 3 module:

Începători AA1 – se acordă diploma de participare cu recunoaștere internațională
Mediu BB1 – se acordă diploma de participare cu recunoaștere internațională
Avansați CC1 – se acordă în urma examenului A.N.C.
Vei învăța despre:

Înțelegerea și folosirea de expresii uzuale cu scopul de a îndeplini anumite cerințe specifice -Nivel A1
Comunicarea orală și scrisă în situații simple și uzuale care presupun un schimb de informații simplu și direct – Nivel A2
Exprimarea coerentă, orală și scrisă într-o manieră simplă pentru a descrie evenimente și experiențe și obiectivele sale. Nivel B1
Comunicarea, orală și scrisă, cu un grad de spontaneitate și de fluență în conversație – Nivel B2
Exprimarea fluență și spontană, utilizarea limbii atât în scopuri personale (în relațiile sociale), cât și profesionale- Nivel C1
Participarea fără efort la orice conversație sau discuție cu expresiile idiomatice și colocviale, exprimare fluentă și precisă.atât scris cât și oral- Nivel C2