img 16.08.2019 11:45

PROFESIONAL ACADEMY - Curs Auditor Calitate SCOALA DE VARA -35%

Imagine
Cluj Napoca

Pret:
710 lei
(plata integrală)
1200 lei (plata în rate)

OBIECTIVE

CE VEI ÎNVĂȚA LA CURS
Aplicarea principiilor fundamentale ale managementului calităţii în contextul procesului de audit
Auditarea proceselor sistemului de management
Elaborarea documentelor specifice procesului de audit
Organizarea auditului conform standardului ISO
Urmărirea eficacității acţiunilor corective
Evaluarea conformității unui sistem de management al calităţii cu cerinţele standardului ISO
Aplicarea principiilor de comunicare în cadrul unui proces de audit
Folosirea tehnicilor adecvate de comunicare în funcţie de situaţia de audit
Identificarea tipurilor de acţiuni corective şi preventive
Determinarea eficacitacității procesului de audit