img 05.05.2020 09:28

Prevenirea şi Stingerea Incendiilor - Situaţii de urgenţă

Imagine
Prevenirea şi Stingerea Incendiilor - Situaţii de urgenţă
Vă oferim în domeniul apărării împotriva incendiilor (P.S.I.) consultantă de specialitate în conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul ministerului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.


Principalele activităţi de apărare împotriva incendiilor (P.S.I.) pe care le oferim sunt:
• Organizarea activităăţilor legate de apărarea împotriva incendiilor (P.S.I.);
• Îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare privind apărarea împotriva incendiilor (P.S.I.) prevăzute în actele normative în vigoare;
• Analiza periodică a capacităţilor legate de apărarea împotriva incendiilor (P.S.I.);
• Analiza incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea.

http://www.iveserv.ro/psi.html