img 06.08.2022 18:55

Matanii, Ion Larian Postolache, Doua autografe

Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Matanii, Ion Larian Postolache, Doua autografe. Editura Apollo, 1990. Gravuri de Dragos Murarescu. Autografe si dedicatii: Ion Larian Postolache si Dragos Murarescu. Tel 0748 50 11 24