img 23.11.2020 15:52

Licitatie utilaje + autoturism VOLVO

Subscrisa ALPHA INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Minerilor nr. 49, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societăţii BKS SERVICES RECYCLING S.R.L.- în faliment - anunţă scoaterea la vânzare individuală, prin licitaţie publică cu strigare, a următoarelor bunuri aflate în proprietatea debitoarei:
Nr. crt. Denumire Cantitate
(bucăți) Valoare de piață
(lei)
1. TOCĂTOR POLISTIREN 1 1.437,00 lei+TVA
2. AUTOTURISM VOLVO AB 01 PRG 1 2.692,20 lei+TVA
TOTAL 4.129,20 lei+TVA


Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în caietul de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de ora licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 04.12.2020, ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, iar în caz de neadjudecare aceasta se repetă în 11.12.2020 ora 1200 pornind de la acelaşi preţ. Lista cu bunurile din componenţa activului descrierea acestora şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra unei sume de 300 RON+TVA.
Informaţii suplimentare se pot obţine le numărul de telefon: 0264-704904.