img 23.11.2020 15:45

Licitatie teren liber extravilan

Subscrisa ALPHA INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Minerilor nr. 49, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societăţii CDM TRANS COMPANY SRL - în faliment - anunţă scoaterea la vânzare în bloc, prin licitaţie publică cu strigare, a următoarelor bunuri aflate în proprietatea debitoarei:

Imobile:
- Cota parte (9136/39714) din teren liber extravilan în suprafață de 39714 mp, situat în zona Dosul de la Coada Teleacului, Cluj Napoca, județul Cluj, CF 283600.

Total: 90.314,20 lei +TVA

Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în caietul de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de ora licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 03.12.2020, ora 1000, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, iar în caz de neadjudecare aceasta se repetă în 10.12.2020 și 17.12.2020 ora 1000 pornind de la acelaşi preţ. Lista cu bunurile din componenţa activului descrierea acestora şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra unei sume de 300 RON.
Informaţii suplimentare se pot obţine le numărul de telefon: 0264-704904.