img 06.01.2021 10:35

Licitatie hala de productie, utilaje

ANUNŢ DE VÂNZARE


Subscrisa ALPHA INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Minerilor nr. 49, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societăţii AMEMOB S.R.L.- în faliment - anunţă scoaterea la vânzare individuală, prin licitaţie publică cu strigare, a următoarelor bunuri aflate în proprietatea debitoarei:

Bunuri imobile:
Proprietatea imobiliară: clădire de tip hală de producție, suprafața desfășurată de 506,00 mp, edificată în anul 2009 și terenul aferent în suprafață de 1.400 mp, situată în localitatea Borșa, nr. 184A, jud. Cluj. Utilități: energie electrică mono și trifazată, apă din puț propriu, canalizare cu bazin betonat hidroizolat vidanjabil. Construcția este dotată cu instalație pentru aer comprimat.
Total: 85.000 EUR

Bunuri mobile:
Nr. crt. Denumire Cantitate (buc.) Stare tehnică
1. Mașina aplicat cant tip B 46
1 Funcțională
2. Mașina injectat mase plastice
1 Funcțională
3. Calculator ( unitate centrală, monitor, tastatură, mouse)
1 unitate centrală- funcțională, monitor -defect

PREȚ Total: 6.239,35 lei + TVA

Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în caietul de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de ora licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 15.01.2021, ora 1000, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, iar în caz de neadjudecare aceasta se repetă în 29.01.2021, 05.02.2021, și 12.02.2020 ora 1000 pornind de la acelaşi preţ. Lista cu bunurile din componenţa activului descrierea acestora şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra unei sume de 300 RON + TVA.
Informaţii suplimentare se pot obţine le numărul de telefon: 0264-704904.