img 17.09.2020 10:20

Licitatie cuptor pizza, mese, scaune

ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa ALPHA INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 49, ap. 4, jud. Cluj,în calitate de lichidator judiciar al societăţii PRISA S.R.L.- în faliment - anunţă scoaterea la vânzare individuală, prin licitaţie publică cu strigare, a următoarelor bunuri aflate în proprietatea debitoarei:

Nr.
crt. Denumire Cantitate
(buc) Preț de pornire
1 Cuptor pizza 1 1.542,00 lei

2 Masă 8 960,00 lei
3 Scaune 30 2.137,50 lei

Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în caietul de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de ora licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 25.09.2019, ora 1000, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, iar în caz de neadjudecare aceasta se repetă în 02.10.2020 și 09.10.2019ora 1000 pornind de la acelaşi preţ. Lista cu bunurile din componenţa activului descrierea acestora şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra unei sume de 300 RON+TVA.
Informaţii suplimentare se pot obţine le numărul de telefon: 0264-704904.