img 11.06.2021 11:11

Licitatie bunuri - rame ochelari vedere, lentile ochelari vedere etc.

Imagine
Subscrisa ALPHA INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr. 49, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societăţii OPTIROM SERVCOM IMPEX S.R.L.- în faliment - anunţă scoaterea la vânzare în bloc, prin licitaţie publică cu strigare, a următoarelor bunuri aflate în proprietatea debitoarei:Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în caietul de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de ora licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 18.06.2021, ora 1100, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, iar în caz de neadjudecare aceasta se repetă în 25.06.2021, 02.07.2021, 09.07.2021 și 16.07.2021 ora 1100 pornind de la acelaşi preţ. Lista cu bunurile din componenţa activului descrierea acestora şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra unei sume de 300 RON+TVA.
Informaţii suplimentare se pot obţine le numărul de telefon: 0264-704904.