img 26.11.2021 09:03

Licitație bunuri mobile - activitate birou

ANUNŢ DE VÂNZARE


Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Săvuş Cristian, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 41, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societăţii COD PROTECT SOFTWARE SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), anunţă scoaterea la vânzare individuală, prin licitaţie publică cu strigare, a bunurilor societăţii constând în:
 DISPECERAT 2 LINII TELEFONICE – preţ de pornire 2758.46 lei,
 UPS LEGRAND DAKER 3 KV - preţ de pornire 545 lei,
 TELEFON IPHONE 10 – 414.45 lei
 MOBILIER – DULAP 2 USI – 23.02 lei,
 CABINA MODULARA – 554.76 lei,
 APARAT DE PURIFICAT APA – 230.1 lei.
La preţul de pornire indicat se adaugă TVA.
Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în caietul de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de ora licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 07.12.2021, ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, iar în caz de neadjudecare aceasta se repetă în 14.12.2021 şi 21.12.2021 ora 10.00 pornind de la acelaşi preţ. Ofertanţii sunt obligaţi să depună cu o zi înainte de termenul de vânzare o garanţie de participare reprezentând 10% din preţul de pornire. Lista cu bunurile din componenţa activului descrierea acestora şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra unei sume de 200 RON.
Informaţii suplimentare se pot obţine le numărul de telefon: 0264-704904/0762477699.