img 30.06.2020 18:24

Curs online Manager al sistemului de management al riscului

Imagine
Managementul Riscului este o componenta esentiala in managementul organizational reprezentand baza dezvoltarii unei strategii durabile pentru realizarea obiectivelor firmei, pentru planificare si luare a deciziilor. Un sistem de management al riscului implementat in organizatie, permite evitarea crizelor si risipei de resurse prin reactii neadecvate la evenimente neprevazute precum si alocarea si folosirea eficienta a resurselor interne. Totodata, permite minimizarea efectelor riscurilor si a probabilitatii de aparitie a evenimentelor negative in cadrul firmei.
Un sistem de management al riscului implementat si functional conduce la repartizarea de controale si raspunderi clar delimitate, creand o cultura activa de prevenire a riscului la toate nivelele companiei.

http://www.anpmr.ro/manager-risc