img 12.02.2019 10:52

Asistent manager

Descriere job

Descrierea postului

Asigura suportul administrativ pentru departamentele asociatiei
Asigură funcţionalitatea încăperilor, a echipamentelor, tehnicii şi materialelor utilizate de personalul asociatiei;
Asigură aprovizionarea în bune condiţii şi la timp a asociaţiei, cu materialele necesar oferirii serviciilor
Propune proiecte care vor contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
Efectuează activităţi de documentare pentru întocmirea şi derularea în bune condiţii a proiectelor;
Elaborează rapoartele prevăzute în procedurile de lucru si raportarile proiectelor asociatiei
Dezvoltă activităţi de strângere de fonduri, bazate în principal pe evenimentele organizate de asociaţie;
Promoveaza evenimente viitoare.
Organizează şi participă la activităţi tradiţionale de strângere de fonduri (evenimente diverse, targuri, etc)
Crează şi actualizează baza de date cu donatorii de fonduri, actuali şi potenţiali;
Verifică zilnic, la începerea programului, contul de e-mail şi confirmă citirea mesajelor;
Asigură integritatea şi securitatea informaţiilor confidenţiale;
Aptitudini:
Inteligenta de nivel superior;
Spirit organizatoric;
Stabilitate emoţională;
Capacitate decizională superioară;
Capacitate superioară de relaţionare;
Rezistenţă la stres;
Uşurinţa, claritate si coerenta in exprimare
Abilitatea de a lucra individual şi în echipă; interacţiuni interpersonale foarte frecvente;

Cerinte

Studii si calificari:
Studii superioare (management, marketing, asistență socială, comunicare și relații publice)
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ( engleza, nivel avansat - scris, citit, vorbit);
Operare calculator: pachet Office, navigare internet, corespondenţă electronică.

oferta

Pachet salarial atractiv
Mediu de lucru placut, sigur şi controlat;
Angajarea este imediata, pe termen lung.

Detalii anunt

  • post
    Asistent manager
  • tip oferta
    Full time
  • loc
    Cluj-Napoca, Cluj