img 12.11.2019 12:47

Club Sportiv Profesional Directia 1, cu sediul in jud.Cluj, mun.Cluj-Napoca, str.Intre Lacuri, nr.36, judetul Cluj, titular al proiectului "Construire baza de agrement sportiv, realizare acees

Imagine
Club Sportiv Profesional Directia 1, cu sediul in jud.Cluj, mun.Cluj-Napoca, str.Intre Lacuri, nr.36, judetul Cluj, titular al proiectului "Construire baza de agrement sportiv, realizare acees, imprejmuire, racorduri si bransamentele la retelelele de utilitati urbane" propus a fi realizat in comuna Chinteni, sat Chinteni,CF 52953, nr.FN, jud.Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in comuna Chinteni, sat Chinteni, CF 52953, jud.Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel.0264410722, fax 0264410716, e-mail office@anpm.ro, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00-14.00, precum si la adresa de internet http:/apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.