img 29.10.2020 10:45

carnet de student

Subsemnatul Debza Farah, student in anul 3, la Facultatea de medicina dentara am pierdut carnet de student? il declar nul.