img 20.05.2019 17:02

cabinet avocat

Birou de consultanţă întocmeşte documentația necesară pentru obținerea autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității la sediul firmei ori la punctual de lucru: Aviz și orar Funcționare; Autorizația Sanitară–Direcția de Sănătate Pulbică (DSP); Autorizația Sanitar veterinară–Directia Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSV); Protecția muncii–Inspectoratul Teritorial de muncă (ITM); Prevenirea și stingerea incendiilor (PSI)–Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Consultanță și soluționare acte necesare pentru înfințare S.R.L, în 3-8 zile, găzduire sediu social, S.A., PFA, II, asociații, fundații, înființare-închidere punct de lucru, autorizații de funcționare pentru sediul societății comerciale sau punctul de lucru, dizolvare, lichidare, radiere firmă, SUSPENDARE ACTIVITATE, schimbare sediu social revocare/numire administrator, majorări de capital social, coptare-retragere asociați, cesiune de părți sociale, schimbarea formei juridice a unei societăți comerciale, suspendare de activitate -reluarea activității societății comerciale, redactări acte firme, contracte, acte constitutive, contracte comodat, contracte închiriere, notificări, contracte imobiliare, consultanţă imobiliară, reprezentare în instanţă persone fizice şi juridice. Ofer consultanță, asistare și reprezentare juridică în procese penale și civile la Judecatorie, Tribunal, Curte de Apel, Inalta Curte de Casație si Justiție. Consultanță în materia dreptului familiei, relațiile dintre soți, relațiile dintre părinți și copiii din căsătorie și din afara căsătoriei. Consultanță juridică și psihologie juridică în materia concubinajului, relațiile juridice dintre concubini, moșteniri, partaje, relațiile cu copii din concubinaj și din afara concubinajului. Redactare cereri de chemare în judecată, notificări, adrese, întâmpinări, cereri reconvenționale, în procese civile ; acțiuni în constatare și în anulare a actelor juridice; acțiuni în pretenții; moștenire, partaj la moștenire, acțiuni pentru intrarea în posesia unei moșteniri; recuperări de creanțe; ieșiri din indiviziune; evacuări; executări silite; contestații la executare; legalizare și investire cu formula executorie a hotărârii judecatorești; eliberare certificat de grefă.