img 07.01.2021 15:45

Bunuri mobile - utilaje - Grup 4 Instalatii SA

Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și
Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat coordonator Mihai Popa,
în calitate de administrator judiciar al societății Grup 4 Instalatii SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, prin sentința civilă pronunţată în ședința camerei de consiliu din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj organizează licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

 bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport etc. – preț de strigare 3,527,948.00 lei + TVA;
 bunuri mobile de natura stocurilor – preț de strigare 708,749.61 lei + TVA.

Licitația va avea loc în data de 20.01.2021, ora 11.00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 27.01.2021, ora 11:00.
Informații suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail
La cerere se vor putea comunica persoanelor interesate listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul societății ce fac obiectul valorificării.

Detalii anunt

  • stare
    utilizat