img 05.08.2022 11:40

Bunuri mobile - Intermarz SRL

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.I.F. RO26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, în calitate de lichidator judiciar al Intermarz SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Donath, Bl. 7, Sc. A, Et. 2, Ap. 8, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/1820/2004, având C.U.I. 16430039, conform Încheierii civile nr. 416/2020 pronunțată în ședința din data de 11.03.2020, în dosarul nr. 74/1285/2020, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitații publice pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile:


Nr. crt. Denumire Preț de strigare (lei)
1. Produse în curs de execuție (cont 331) 7.559,31
2. Mărfuri (cont 371) 230,99
3. Materiale consumabile (cont 302) 5.121,85

*Prețul nu include TVA


Licitaţia va avea loc în data de 17.08.2022, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

Informații suplimentare la tel. 0751 016 040 și pe e-mail.