img 10.07.2024 10:05

Anunț vânzare părți sociale

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763478619, prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian, în calitate de lichidator judiciar al societății ȘOIMENI PARC S.A., cu sediul social în Sat Băbuţiu, Comuna Vultureni, Strada Colinei, Nr. 9, Județ Cluj, având număr de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj J12/3599/2014, CUI 33930697, desemnat în această calitate prin Hotărârea nr.: 180 din data de 06.02.2024 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr.: 528/1285/2023,

organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea părților sociale deținute de societatea Șoimeni Parc S.A. în cadrul societății Colina Living S.R.L. la valoarea de piață de 21.514 lei (fără TVA), 25.601,66 lei ( TVA inclus).

Precizăm faptul că la prețul menționat mai sus se adaugă TVA.

Prima licitație va avea loc la data de 20.06.2024 la ora 15:00. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 27.06.2024, 04.07.2024, 11.07.2024, 18.07.2024 și 25.07.2024 în aceleași condiții și la aceeași oră.
Pentru informații privind modalitatea de înscriere la licitație, vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

https://ddgi.ro/vanzari/anunt-vanzare-parti-sociale-soimeni-parc-s-a/