img 18.09.2023 16:18

Anunț vânzare licitație publică - Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763 478 619, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 216, jud. Cluj, J12/434/1991, CUI 253348, desemnat conform Sentinței civile nr. 1756 pronunţată în ședința publică din data de 22.09.2021 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu nr. 687/1285/2019,

organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare pentru vânzarea:

- individuală a bunurilor mobile menționate în anunțurile de vânzare nr. 1-7 și 8.

- la pachet ca un tot unitar pentru bunurile menționate în anunțurile de vânzara nr.: 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16.

Pachetele sunt disponibile pe site-ul lichidatorului judiciar DDG Insolvency I.P.U.R.L., la secțiunea "vânzări", accesând link-ul inserat în anunț.

În condițiile în care persoanele interesate de bunurile scoase la licitație vor dori să participe în vederea achiziționării acestora online, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar despre acest lucuru, cu minim 48 ore anterior datei fixate pentru licitație.

Lichidatorul judiciar va putea fi contactat la numărul de telefon: 0763-478 619.

https://ddgi.ro/vanzari.html