s.c. admin expert limited s.r.l administrare imobile la preturi ...

0 EUR
NEGOCIABIL

Cluj-Napoca

Cluj

Centru

SUNA ACUM
14.01.2018
17:39

255 vizualizari

Telefon 0749 954 744 SC Admin Expert Limited SRL ADMINISTRAREA IMOBILULUI. Pretul se negociaza in functie de necesitatile asociatiei. -Preluarea documentelor economice ale Asociaţiei de Proprietari (locatari) -Preluarea administraţiei în baza unui proces-verbal de predare-primire conform HG 1588/2007. Respectarea legislaţiei în vigoare privind administrarea Asociaţiei de Proprietari (locatari), Legea asociaţiilor de proprietari 230/2007. -Desfăşurarea activităţii de administrare cu mijloace proprii: sistem informatic, hârtie, consumabile necesare efectuării listelor de plată şi a documentelor contabile. - Registrele obligatorii asociatiei vor fi suportate de asociatie. Gospodărirea în mod eficient a mijloacelor financiare aflate în gestiune: sumele încasate pentru achitarea facturilor, fond de rulment, fond de reparaţii, alte fonduri. --Incasarea cheltuielilor . -Efectuarea plăţilor către furnizorii de servicii. -Calcul apa de la apometre. -Oferim contabilitatea în partidă simplă pentru asociaţia de proprietari, întocmirea şi evidente contabilă a registrului de casă şi a registrelor de evidenţă fonduri. -Întocmirea şi evidenţa contabilă a cheltuielilor pe apartament si pe asociatia de proprietari. -Întocmirea şi păstrarea evidenţei contabile conform OMEF 1969/2007. -Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare asociaţiei la Administraţia financiară. -Plata impozitului şi a contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat la asociatie. Evidenţa şi depunerea situaţiei elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei de proprietari la Primărie. Separat putem oferi contracost serviciile: - Curatenie casa scarii - Citire apometre - Cenzorat - Intocmire a situatiei Activ-Pasiv - Tuns gard viu si alte lucrari necesare, pretul in functie de lucrare. Alte detalii la telefon 0749 954 744

DETALII ANUNT
Tip Oferta
Cartier
Centru
0 EUR
0 EUR
NEGOCIABIL
Cluj-Napoca, Cluj, Centru
AFISEAZA TELEFON
ANUNTURI SIMILARE